609

Plataforma C1

How to play

Ustaša - Hrvatska revolucionarna organizacija bila je hrvatski totalitarni nacionalistički pokret koji se borio protiv srpskog centralizma i hegemonije u Jugoslaviji Cilj pokreta je bio uspostaviti neovisnu Hrvatsku svim sredstvima, uključujući i primjenom terora i nasilja.

Plataforma C1

Fullscreen
0%
Game loaded, click here to play the game!